شركت لبني دوشه آمل توليد کننده انواع محصولات لبني  واقـع در استـان مازندران، در راستـاي توليد محصولات با کيفيت و ايجاد جامعه سالم  حرکت در جهت پیشگیری از آلودگی محیط زیست و بـاور  اين مهم كه لازمة حركـت به سـوي توسعه پايدار ، مديريت منابع و استفاده بهينه از منابع و توليد محصولات ايمن و با کيفيت مي باشد  اقدام به  پياده سازي سيستم مديريت کيفيت بر اساس استاندارد       ISO9001:2008         و استاندارد مديريت ايمني غذا بر اساس استاندارد          ISO22000:2005     استاندارد مديريت زيست محيطي بر اساس استاندارد  ISO14001:2004   در جهت دستيابی به اهداف ذيل نموده :

1- افزایش رضایت مشتریان

2- کاهش ریسک های ایمنی غذا از طریق بهبود فرآیند ها و بهبود تامین کنندگان

3- کاهش شکایات مشتریان در زمینه ایمنی غذا وکیفیت .

4- کاهش ضایعات در جهت کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از منابع .

5- مصرف بهينه منابع  و انرژي    و مدیریت مستمر انرژی

6- افزایش تنوع محصولات به منظور افزایش حق انتخاب مشتریان بر اساس نیازها و انتظارات  دریافت شده از  مصرف کنندگان

7-افزایش بهره وری سازمان بر اساس جدیدترین الگوها و استانداردهای موجود جهت رشد ,توسعه و تعالی سازمان

سازمان خودرا متعهد به ایجاد بهبود مستمر در کلیه زمینه ها و پیشگیری از ایجاد آلودگی محیط زیست و رعایت کلیه قوانین و مقررات قابل کاربرد می داند.بديهي است دستيابي به ا هداف فوق از طريق آموزش مستمرو ارتقاء سطح آگاهي همکاران تحقق خواهد يافت و مديريت شرکت انتظار دارد تمامي کارکنان با مشارکت و ايفاي نقش خود در جهت اهداف فوق گام برداشته و موجب شکوفايي هرچه بيشتر سيستم های مديريت  شوند. سازمان خود را متعهد بر حرکت در راستا خط مشی می داند.