لطفا نظرات و پيامهاي خود را از طريق اين فرم ارسال كنيد.

 
تلفن شرکت :شماره پنج رقمی  011-
44045و 3-01144203690

تلفن دفتر تهران: 66806038 ، 66805421 ، 66804802

فکس : 011-44203345

ارتباط با مشتری : 011-44203205

 آدرس  کارخانه : مازندران ، آمل ، شهرک صنعتی امام زاده عبدالله ، نبش لاله 4 ، کد پستی : 46161-59635 

آدرس دفتر تهران : خیابان فتح ، فتح 25 ، پلاک، کدپستی :138764365127

ایمیل : info@harazdairy.com