پنیر خامه ای کاکائویی


303 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
14.8 کربوهیدرات
5.95‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
24.45 چربی
مقدار در 100 گرم