دوغ سبزیجات (دلال) 1500گرمی

21.64 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
1.88 کربوهیدرات
1.28‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1 چربی
مقدار در 100 گرم