رنگ مهم نیست ...

رنگ مهم نیست-افتخار ایران باش

در راستای حمایت از ورزش قهرمانی که  همواره به عنوان موضوعی  مهم در  حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت هراز قرار دارد،اینبار در اقدامی زیبا فارق از رنگ و تیم ، حمایت معنوی این شرکت از تیم پرسپولیس ایران در رقابت های جام باشگاههای آسیا صورت پذیرفت..

با آرزوی سرافرازی نماینده کشور عزیرمان ایران و احتزازپرچم پرافتخار میهن عزیز اسلامی