7 تیر 1397

حضور هراز در نمایشگاه بین المللی اگروفود

حضور هراز در نمایشگاه بین المللی اگروفود

شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل با برند هراز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی (اگروفود) حاضر خواهد بود

از شما عزیزان دعوت می شود تا از غرفه هراز در نمایشگاه بین المللی : سالن 6 غرفه 50 بازدید فرمایید
منتظر حضور سبزتان هستیم

8 الی 11 تیر ماه از ساعت 10 الی 18
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران